Projekty Unijne

Dzięki dużemu wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej udało nam się dokonać znaczących postępów w naszej działalności.
scroll

01 -

„Wdrożenie przez MKL Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji zbiorników i kanałów spalin”

MKL sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie przez MKL sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji zbiorników i kanałów spalin” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności średniego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Ponadto celem projektu jest także uruchomienie produkcji zbiorników i kanałów spalin, dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii nakładania powłok ochronnych.

Zakres inwestycji obejmuje budowę hali produkcyjnej z zapleczem magazynowym, a także zakup niezbędnego wyposażenia do realizacji procesu produkcyjnego.
Efektem rynkowym realizacji projektu będą nowe produkty firmy MKL sp. z o.o., dywersyfikacja oferty, wzrost innowacyjności, wzrost skali działalności, wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym, efektywne wykorzystanie poniesionych nakładów na B+R oraz wzrost rentowności.

  • Wartość projektu: 12 453 562,00 PLN

  • Wkład Funduszy Europejskich: 7 472 137,20 PLN

02 -

„Rozbudowa hali produkcyjnej w Łazach w celu wdrożenia innowacyjnej technologii frezowania płaszczyzn stykowych w belkach konstrukcyjnych z wykorzystaniem urządzenia przenośnego, w celu znacznej poprawy konkurencyjności MKL STOK-ROL Sp. z o.o.”

MKL STOK-ROL sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozbudowa hali produkcyjnej w Łazach w celu wdrożenia innowacyjnej technologii frezowania płaszczyzn stykowych w belkach konstrukcyjnych z wykorzystaniem urządzenia przenośnego, w celu znacznej poprawy konkurencyjności MKL STOK-ROL sp. z o.o.”

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnego w skali świata procesu wytwarzania belek konstrukcyjnych.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy, a także pozwoli efektywnie wykorzystać rezultaty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

  • Wartość projektu: 10 210 962,60 PLN

  • Wkład Funduszy Europejskich: 5 515 745,40 PLN

This site is registered on wpml.org as a development site.