Bezpieczeństwo oraz Higiena Pracy

W MKL BAU rozumiemy, jak ważna jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w biurze oraz na budowie. Dlatego kompleksowo podchodzimy do zaspokajania ich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
scroll

Motto MKL BAU

Twoje bezpieczeństwo i odpowiedzialność za innych

Podczas realizacji inwestycji nie tylko stosujemy się do wszelkich zasad BHP, ale również indywidualnych wytycznych dotyczących warunków pracy określanych przez naszych Klientów.

W MKL BAU kładziemy nacisk na następujące aspekty:
 • zapoznanie pracowników z polityką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • regularne szkolenia pracowników

 • przygotowanie projektów technologii i organizacji robót, planów podnoszenia, szacowania ryzyka przed rozpoczęciem prac budowlanych

 • zdobywanie uprawnień oraz certyfikatów bezpieczeństwa w poszczególnych krajach europejskich

BHP na budowie

Pracujemy zgodnie z normą ISO 45001:2018 – System zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 • uwzględniamy BHP w misji i celach strategicznych naszej firmy
 • kładziemy nacisk na zaangażowanie zarządu w kwestie BHP
 • stosujemy nowoczesne podejścia do bezpieczeństwa i higieny prac

Posiadamy certyfikat SCC – Safety Certificate Contractors – system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem wymagany od firm oferujących swoje usługi w Niemczech, Austrii i innych krajach UE

 • posiadamy certyfikat wydany dla firmy
 • pracownicy posiadają certyfikaty imienne
 • wymagany w branży petrochemicznej, budowlanej, przemyśle ciężkim

Hot Works to certyfikat wymagany przy prowadzeniu prac powodujących zagrożenie pożarowe takich jak cięcie termiczne, spawanie czy szlifowanie

 • wymagany szczególnie w krajach skandynawskich
 • kładzie nacisk na świadomość zagrożeń pożarowych
 • niezbędny również dla osób nadzorujących prace podwyższonego ryzyka pożarowego

SSG to standard bezpieczeństwa opracowany i wymagany w Szwecji

 • standard bezpieczeństwa dla branży budowlanej i przemysłowej
 • potwierdza świadomość wykonawcy z zakresu ochrony środowiska i BHP
 • niezbędny dla osób wykonujących prace o zwiększonym poziomie ryzyka

Karta OSC – Occupational Safety Card – karta bezpieczeństwa i higieny pracy wymagana w Finlandii

 • standard bezpieczeństwa dla branży budowlanej i przemysłowej
 • potwierdza świadomość wykonawcy z zakresu ochrony środowiska i BHP
 • niezbędny dla osób wykonujących prace o zwiększonym poziomie ryzyka

VCA – Veiligheid Gezondheid Milieu Checklijst Aannemers – system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem wymagany od firm oferujących swoje usługi w Holandii i Belgii

 • pracownicy posiadają certyfikaty imienne
 • zaświadcza o znajomości zasad BHP w miejscu pracy
 • wymagany w branży petrochemicznej, budowlanej, przemyśle ciężkim

CCNSG Safety Passport to certyfikat bezpieczeństwa wymagany dla osób pracujących w sektorze budownictwa w Wielkiej Brytanii

 • niezbędny w celu rozpoczęcia prac na budowie
 • rozpoznawalny w całym kraju
 • potwierdza świadomość wykonawcy z zakresu ochrony środowiska i BHP

BHP w Europie

 

Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty obowiązujące w danym kraju, a prace montażowe na prowadzonych budowach są spójne z przepisami bezpieczeństwa kraju, w którym realizujemy projekt, wymaganiami wewnętrznymi Klienta oraz zasadami bezpieczeństwa narzucanymi przez Inwestora.

Przed rozpoczęciem nowej budowy prowadzimy szkolenia oraz spotkania uświadamiające oraz zwracamy uwagę pracowników na potencjalne ryzyka wynikające z zakresu oraz rodzaju prac, które będą prowadzone na danym obiekcie. Wspólnie z pracownikami omawiamy kwestie bezpieczeństwa i uświadamiamy im jak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo swoje oraz współpracowników. Dzięki temu osoby pracujące na budowach w różnych częściach Europy są w pełni świadome jak istotne jest przestrzeganie warunków bezpiecznej pracy dla zdrowia i życia ich samych oraz współpracowników.

This site is registered on wpml.org as a development site.